Foto Guru SMAN 20 SBY https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/ Foto Guru SMAN 20 SBY Kepala Sekolah Nama : Dra Mamik Pudjowati, M.Pd NIP : Gol : IV/B Mapel : Geografi No. Telp : Alamat : https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=199523034 199523034 Guru Bahasa Indonesia https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830923 184830923 Dra. Putu Listiani, M.Pd Guru PKN https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830919 184830919 Drs. Badrun,MM Guru PKN https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830902 184830902 Dra. Erna Nevianti Guru Bahasa Indonesia https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830907 184830907 Guru Bahasa Inggris https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830901 184830901 Ida Riyanti, S.Pd Guru Matematika https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830910 184830910 Guritno, S.Pd Guru Fisika https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830908 184830908 Nanang Suherman, M.Psi Guru Fisika https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830916 184830916 Dra. Retno S.Pd.MM Guru Biologi https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830904 184830904 Guru Sejarah Nama : DRS AUNUR ROFIQ NIP : 196710072005012001 Gol : IV/B Mapel : SEJARAH No. Telp : 08123037173 Alamat : WONOCOLO V/5 E-mail : aunurrofiqdrs@gmail.com https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830900 184830900 Drs. Mahrozin Aziz, MM Guru Ekonomi https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830912 184830912 Nurul Hidayati, S.Pd.MM Guru Ekonomi https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830918 184830918 Muhammad Alfan, S.Pd Guru Ekonomi https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830914 184830914 Drs. Arifin Guru Geografi https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830899 184830899 Guru Sosiologi dan B. Jepang Nama : Drs EKO SASMITO M M NIP : 196010181988031006 Gol : IV/B Mapel : Sosiologi No. Telp : 081330589695 Alamat : JL KARANG REJO IV/4 SURABAYA E-mail : Sasmita18106@gmail.com https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830905 184830905 Dra.Indah Teoti Guru Sosiologi https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830911 184830911 Guru Bimbingan Konseling Nama : DRA KURNIATI NIP : 195710091981032010 Gol : IV/C Mapel : Bimbingan dan Konseling (Konselor) No. Telp : 081230627466 Alamat : BENDUL MERISI PERMAI Q.14 E-mail : kurniabksman20sby@gmail.com https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=196745294 196745294 Drs. Mulyono, MM Guru Sosiologi https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830915 184830915 Nurul Alfiyah, S.Pd Guru BK https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830917 184830917 Guru Biologi Nama : DRA ROBILAH HAYATI NIP : 195905131984032006 Gol : IV/B Mapel : BIOLOGI No. Telp : 081222244459 Alamat : JL.GUNUNG ANYAR C7/23 PURI MAS E-mail : robilahhayati_20@gmail.com https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830921 184830921 Guru Biologi https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830924 184830924 Guru Matematika Nama : DRA RUDIK DWI ASTUTI M.M NIP : 195804191983032005 Gol : IV/B Mapel : Matematika No. Telp : 08175284281 Alamat : SEMOLO WARU ELOK L/21 E-mail : https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830925 184830925 Guru Matematika Nama : Drs SOEPARNO M.Pd; M.M NIP : 196407031988031009 Gol : IV/B Mapel : Matematika No. Telp : 81357262113 Alamat : SIDOTOPO WETAN 2/14 A E-mail : www.soeparno_math@yahoo.co.id https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830926 184830926 Guru Matematika https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184831141 184831141 Guru Fisika https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830931 184830931 Tatik, S.Pd Guru Fisika https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184831140 184831140 Yuni Bintarawati, S.Pd Guru Fisika https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830933 184830933 Umi H Guru Kimia https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184831136 184831136 Guru Geografi https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830935 184830935 Supratman, S.Pd Guru Bahasa Inggris https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184831138 184831138 Drs. Saifullah, M.Ag Guru Pendidikan Agama Islam https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184831144 184831144 https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=196745296 196745296 Guru BK https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830929 184830929 https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=196745297 196745297 Guru BK https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184830930 184830930 https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=196745298 196745298 https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=196745299 196745299 Drs. Tauchid. SH Guru Seni Budaya https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=184831139 184831139 Guru Matematika (Wakasek Kesiswaan) Nama : Drs HARI YUDI PRAYITNO MM NIP : 195805111984031002 Gol : IV/B Mapel : Matematika No. Telp : 08155112378 Alamat : WONOREJO INDAH K-05 RUNGKUT E-mail : https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=199522914 199522914 Drs. Winduro Muskito https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=196745300 196745300 Drs. Agung Biarsono https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=196745301 196745301 Dra. Endang https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=199523028 199523028 Drs. Supriyono https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=199523031 199523031 Imam Safi'i , S.Pd https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=199523032 199523032 Astri Meivena, S.Pd https://bksman20sby.webs.com/apps/photos/photo?photoID=199523033 199523033